Anna Palmgren Hjärpe
Advokat, Senior Associate

Hovslagargatan 5B, 111 48 Stockholm

   
Översikt

Anna Palmgren Hjärpe arbetar främst med entreprenad- och infrastrukturprojekt samt med fastighetsrätt. Anna har bland annat erfarenhet av projektrådgivning, tvistlösning och avtalsskrivning. Anna har bred erfarenhet av att bistå fastighetsägare, byggbolag, konsulter och andra företag samt organisationer och myndigheter med löpande rådgivning i entreprenad-, infrastruktur- och fastighetsprojekt. Anna representerar klienter vid allmän domstol och skiljeförfarande. Anna håller även kurser inom entreprenad- och konsulträtt.

Erfarenhet

Erfarenhet

  • Upprättat och granskat entreprenadavtal och AF-delar, bl.a. avseende stora komplexa entreprenader
  • Företrätt svenska och internationella fastighetsbolag, offentliga beställare, konsulter och byggbolag i tvister. Både inför domstol och skiljeförfarande
  • Upprättat och granskat konsultavtal samt tillhandahållit rådgivning avseende konsultavtal samt konsultansvar
  • Tillhandahållit löpande projektrådgivning till offentliga aktörer, fastighetsägare och entreprenörer i ett antal större bygg- och infrastrukturprojekt
  • Företrätt fastighetsägare i ärenden avseende fastighetsrättsliga frågor, såsom PBL
  • Biträtt fastighetsägare och offentliga aktörer avseende offentligt upphandlade entreprenadprojekt och i samband med upphandling
Aktuellt
Verksamhetsområden
Utbildning

Utbildning

Stockholms universitet, Jur.kand. (2011)

Queen Mary University of London (2010)

Yrkeserfarenhet

Yrkeserfarenhet

Kilpatrick Townsend & Stockton Advokat KB, Advokat (2016 – )

Kilpatrick Townsend & Stockton LLP, New York/Atlanta, Secondment (2019)

KLA Karlerö Liljeblad Advokatbyrå, Biträdande jurist (2012 – 2016)

Solna tingsrätt, Tingsnotarie (2013 – 2014)

Nordlund och Partners Advokat, Biträdande jurist (2011 – 2012)

Advokatsamfundet

Advokatsamfundet

Advokat (2018)