Nyhet Advokatfirman Kilpatrick Townsend och Sourcing Professionals Nordic AB inbjuder till frukostseminarium

17 januari 2013
   

Advokatfirman Kilpatrick Townsend och Sourcing Professionals Nordic AB inbjuder till frukostseminarium under temat:

Etiska krav vid entreprenadupphandling

Inbjudna deltagare är bl.a. beslutsfattare med ansvar inom fastighet, teknik och upphandling i kommuner och andra offentliga organisationer som följer regelverken inom LOU och LUF.

  Tid: 14 februari 2013 kl. 8.00 – 9.30 (kaffe och smörgås serveras från kl 7.30)

  Plats: Hovslagargatan 5B, Stockholm

Program

• Inbjuden talare: Fredrik Jakobsson, Skatteverket

Hur Skatteverket kan hjälpa till  för att hålla oseriösa anbudsgivare utanför upphandlingar

 • Hur arbetar Skatteverket med dessa frågor?
 • Hur ser de olika uppläggen i byggsektorn ut?
 • Vem är ansvarig?

• Richard Livijn, Sourcing Professionals Nordic

”Den goda upphandlingsprocessen”: kravformuleringen, förfrågningsunderlaget, utvärderingen &   avslutet för att få seriösa leverantörer

 • Konsten att ställa rätt krav.
 • Utvärderingsmodellens betydelse för urvalet.
 • Utmaningar, fällor och tips.

• Nicklas Björklund och David Björne, Kilpatrick Townsend

Vilka etiska krav får beställaren ställa enligt LOU/LUF?

Etiska frågor i utvärderingsfasen:

 • Kan etiska krav värderas?
 • Hur får en utvärderingsmodell utformas enligt LOU/LUF?
 • Hur kan man skydda sig mot osund strategisk anbudsangivning enligt LOU/LUF?

Kan/bör beställaren föreskriva i avtalet om att det ska hävas under avtalsperioden om leverantören inte uppfyller etiska krav?

 

  Relaterade verksamhetsområden