En dag på Kilpatrick Townsend

1. Insamling av behandlig av personuppgifter

I samband med denna tävling samlvar vi in personuppgifter i form av namn, telefonnummer och mejladress. Vid deltagande i tävlingen behandlar vi dina personuppgifter grundat på vårt berättigade intresse av att marknadsföra Kilpatrick Townsend. Ändamålet med behandlingen är att Kilpatrick Townsend ska kunna identifiera tävlingsdeltagarna och meddela eventuell vinst samt att marknadsföra Kilpatrick Townsend.

2. Lagring av personuppgifter

Vi kommer att spara dina personuppfiter endast så länge som de behövs för att administrera tävlingen samt upp till tre månader därefter.

3. Rättigheter

Du har rätt att begära information om vilka personuppfiter vi har om dig samt hur dessa uppgifter behandlas. Du har även rätt att få felaktiga, ofullständiga eller missvisande personuppgifter rättade och kan i vissa fall ha rätt att begära att dina personuppgifter raderas. I vissa fall kan du också begära att få dina personuppgifter överförda i elektroniskt format. Du har alltid rätt att återkalla ditt samtycke genom att kontakta oss via kontaktuppgifterna nedan.

3. Personuppgiftsansvarig

Kilpatrick Townsend & Stockton Advokat KB, org.nr 969676-8705, Box 5421, 114 84 Stockholm.

3. Kontaktuppgifter

Vid frågor kring hur vi benadlar dina personuppgifter eller vid andra fårgor är du välkommen att kontakta oss på: compliancestk@kilpatricktownsend.com