Nyhet Kilpatrick Stockton och Townsend and Townsend and Crew går samman

3 november 2010
   

STOCKHOLM (3 november 2010) – Kilpatrick Stockton och Townsend and Townsend and Crew tillkännagav idag sammanslagningen av advokatbyråerna, vilket skapar en av världens ledande advokatbyråer. Efter den 1 januari 2011, då sammanslagningen träder ikraft, kommer den gemensamma byrån att heta Kilpatrick Townsend & Stockton LLP.

Bill Dorris från Kilpatrick Stockton kommer att vara styrelseordförande i Kilpatrick Townsend. Diane Prucino från Kilpatrick Stockton och Maureen Sheehy från Townsend kommer tillsammans att vara Managing Partners i den nya firman.

“Sammanslagningen kombinerar erfarenheten hos några av marknadens främsta jurister som redan är välkända för en lång rad företag inom en mängd olika branscher” säger Bill Dorris, blivande ordförande i Kilpatrick Townsend. “Våra klienter får tillgång till 650 jurister vars strategiska kompetenser omfattar allt från immaterialrätt och bolagsrätt till processrätt. Med dessa omfattande resurser kommer Kilpatrick Townsend att kunna erbjuda klienterna en ännu bättre service.”

Kilpatrick Townsend kommer att ha 17 kontor över hela USA (Atlanta, Augusta, Charlotte, Denver, New York, Oakland, Palo Alto, Raleigh, San Diego, San Francisco, Seattle, Walnut Creek, Washington, DC, Winston-Salem), i Asien (Tokyo), i Europa (Stockholm) och i Mellanöstern (Dubai).

“Det är spännande att vara en del av en snabbt växande firma”, säger Sören Druve, Managing Partner för det svenska kontoret. “Den internationella tillväxten till en allt större fullservicebyrå går hand i hand med vår expansion i Stockholm.”

Sammanslagningen med Townsend kommer en månad efter det att Kilpatrick Stockton tillkännagav sammanslagningen med den Oakland-baserade entreprenadrättsbyrån Bell, Rosenberg & Hughes.

Om Kilpatrick Stockton

Kilpatrick Stockton är en av världens ledande advokatbyråer med cirka 465 jurister fördelade på tio kontor i USA (Atlanta, Augusta, Charlotte, New York, Oakland, Raleigh, Washington, DC och Winston-Salem), i Europa (Stockholm) och i Mellanöstern (Dubai). Kilpatrick Stockton tillhandahåller genom innovativa affärslösningar resultatorienterad rådgivning till företag inom allt från finansiella transaktioner och värdepappershandel till frågor om immateriella rättigheter. Genom samarbetet mellan Kilpatrick Stocktons olika experter kan byrån tillhandahålla kunnig och proaktiv vägledning för företag i varje skede av affärslivscykeln. För mer information om Kilpatrick Stockton, besök gärna www.kilpatrickstockton.com.

Om Townsend and Townsend and Crew

Townsend är en ledande amerikansk och sedan länge välrenommerad byrå inom immaterialrätt.  Townsend arbetar med företag, uppfinnare, entreprenörer, forskare och investerare för att skydda deras innovativa produkter och idéer. Advokatbyrån erbjuder ett komplett utbud av immaterialrättsliga tjänster, inkluderande patent- och upphovsrätt, intrångsprocesser och licensiering med kompletterande expertis inom konkurrens- och processrätt. Med huvudkontor i San Francisco och ytterligare kontor i Palo Alto, Walnut Creek, San Diego, Seattle, Denver, Washington, DC och Tokyo har Townsend närmare 200 jurister och andra experter, varav flertalet med hög teknisk utbildning och omfattande vetenskaplig och affärsmässig erfarenhet. För mer information om Townsend and Townsend and Crew, besök gärna www.townsend.com.

    Relaterade verksamhetsområden