Nyhet Kilpatrick Townsend rådgivare vid Actus Fastigheters avyttring av för- och grundskolefastigheter

3 oktober 2016
   

STOCKHOLM (3 oktober 2016)  Kilpatrick Townsend har biträtt Actus Fastigheter vid dess avyttring av för- och grundskolefastigheter till ett värde av 710 mkr. Köpare är SPP Fastigheter.

Merparten av fastigheterna ligger i strategiskt utvalda utvecklingsområden med växande befolkning och elevunderlag i Storstockholmsområdet. Fastigheterna är fullt uthyrda och drygt hälften av hyresintäkterna kommer från kommunala kontrakt. Genomsnittlig löptid på hyreskontrakten är cirka 15 år.

Kilpatrick Townsends team bestod av Fredrik Ahlqvist, Hanna Sundberg och Erik Holmgren.