Nyhet Kilpatrick Townsend rådgivare vid Hemfosa Fastigheters förvärv av samhällsfastigheter

7 juni 2016
   

STOCKHOLM (7 juni 2016)  Kilpatrick Townsend har biträtt Hemfosa Fastigheter vid dess förvärv av tretton skolfastigheter till ett värde av 444 mkr med exklusiv option att i september 2016 teckna avtal om ytterligare två skolfastigheter till ett värde av 320 mkr. Säljare är Turako Skolfastigheter AB.

Av de tretton skolfastigheterna är tio belägna i Stockholm, två i Västerås och en i Lund. Sex av fastigheterna är nyproduktion där en fastighet är färdigbyggd och fem är under uppförande. Den uthyrbara ytan uppgår till drygt 16 000 kvm. Den största hyresgästen är Academedia.

Kilpatrick Townsends team bestod av Fredrik Ahlqvist, Charlotta Hahn och Dennis Lundquist.