Nyhet Kilpatrick Townsend rådgivare vid Södra Fisken Fastighets AB:s förvärv av bostäder i Växjö

7 maj 2012
   

STOCKHOLM (7 Maj 2012) – Kilpatrick Townsend biträdde Södra Fisken Fastighets AB vid dess förvärv av 668 bostäder i centrala Växjö från Hyresbostäder i Växjö AB. Förvärvet genomförs som bolagsaffär.

Kilpatrick Townsends team bestod av Fredrik Ahlqvist, Fredrika Myhrman och Charlotta Bergman.