Pristävling i samband med JiA-dagarna

Tack för din medverkan!

Vi meddelar vinnarna på angivna kontaktuppgifter i december.

__________________________________________________________________

Tävlingsregler

Tävlingen pågår under perioden oktober-november 2020 i samband med JiA-dagarna. För att kunna delta i tävlingen måste du vara inskriven på juristprogrammet vid Lunds Universitet under höstterminen 2020. För att vinnare ska undvika vinstskatt uppgår prisernas värde till maximalt 1400 kronor per styck.

Insamling och behandling av personuppgifter

I samband med denna tävling samlar vi in personuppgifter i form av namn, telefonnummer och e-postadress. När vinnarna av tävlingen har utsetts kommer deras namn att publiceras på våra sociala medier (Instagram och Facebook). Vid deltagande i tävlingen behandlar vi dina personuppgifter grundat på vårt berättigade intresse av att marknadsföra Kilpatrick Townsend. Ändamålet med behandlingen är att Kilpatrick Townsend ska kunna identifiera tävlingsdeltagarna och meddela eventuell vinst samt att marknadsföra Kilpatrick Townsend.

Lagring av personuppgifter

Vi kommer att spara dina personuppgifter endast så länge som de behövs för att administrera tävlingen samt upp till tre månader därefter. Personuppgifterna på våra sociala medier kommer att finnas kvar därefter om inte en begäran om borttagande skickas till oss via kontaktuppgifterna nedan.

Rättigheter

Du har rätt att begära information om vilka personuppgifter vi har om dig samt hur dessa uppgifter behandlas. Du har även rätt att få felaktiga, ofullständiga eller missvisande personuppgifter rättade och kan i vissa fall ha rätt att begära att dina personuppgifter raderas. I vissa fall kan du också begära att få dina personuppgifter överförda i elektroniskt format. Du har alltid rätt att återkalla ditt samtycke genom att kontakta oss via kontaktuppgifterna nedan.

Personuppgiftsansvarig

Kilpatrick Townsend & Stockton Advokat KB, org.nr 969676-8705, Box 5421, 114 84 Stockholm.

Kontaktuppgifter

Vid frågor kring hur vi behandlar dina personuppgifter eller vid andra frågor är du välkommen att kontakta oss på: compliancestk@kilpatricktownsend.com

____________________________

Mer information om oss hittar du i studentbroschyren här.