Nyhet Nya tröskelvärden för upphandlingar

10 december 2019
   

EU-kommissionen har publicerat de nya tröskelvärden som ska gälla på upphandlingsområdet för åren 2020–2021. Tröskelvärdena är av betydelse för att upphandlande myndigheter/enheter ska kunna avgöra om det är de direktivstyrda eller nationella reglerna som ska gälla för upphandlingen. Detta ska räknas ut då den upphandlande myndigheten/enheten uppskattar värdet på upphandlingen. 

Tröskelvärdena revideras vartannat år. Följande nya tröskelvärden kommer att gälla för åren 2020–2021:

 

Tröskelvärde Upphandling - Kilpatrick Townsend

Tröskelvärden Upphandling - Kilpatrick Townsend Advokatbyrå

Omräkningen till de nationella valutorna i medlemsstaterna sker på grundval av valutakursutvecklingen under perioden 2018-2019.

Vi noterar att kommissionens nya tröskelvärden i praktiken kommer att innebära en höjning av tröskelvärdena för såväl statliga myndigheter som övriga upphandlande myndigheter vid inköp av varor och tjänster. För byggentreprenader och koncessioner ökar värdet från 52 620 561 kronor till 54 938 615 kronor.

Ändringarna medför således ett något större utrymme för upphandlande myndigheter/enheter att använda förfaranden under tröskelvärdena.

Ändringarna påverkar också direktupphandlingsgränserna. Höjningarna innebär sammantaget att det nominella utrymmet för att använda direktupphandling blir något större.

Direktupphandling får användas för kontrakt som uppgår till 28 procent av tröskelvärdet vid upphandling enligt LOU, 26 procent av tröskelvärdet enligt LUF, 5 procent av tröskelvärdet enligt LUK och 26 procent enligt LUFS.

De nya tröskelvärdena kommer att tillkännages av Regeringen.