Nyhet Kilpatrick Townsend biträder Akka Egendom vid förvärv av 57 lägenheter från Lyckos

14 februari 2022
   

Kilpatrick Townsend agerar rådgivare till Akka Egendom vid dess förvärv av nyproducerade flerbostadshus i Kristianstad från Lyckos.

På fastigheten Majoren 1, som är belägen i norra Kristianstad, har tre energieffektiva flerbostadshus i miljövänliga material utvecklats av säljaren i samarbete med Wingårdhs Arkitektkontor. Byggnaderna är uppförda i tre våningar och omfattar 57 lägenheter med en total uthyrningsbar yta om 3 228 kvadratmeter.

Majoren blir Akka Egendoms första förvärv av nyproduktion.

Förvärv fastigheter Akka Egendom Lyckos

Akka Egendom biträddes av Hanna Sundberg.