Verksamhetsområden Fastighetsrätt och transaktioner

Vår fastighetsgrupp har mångårig erfarenhet och branschkunskap inom fastighetsrätt. Vi företräder svenska och internationella börsnoterade och icke-noterade fastighetsbolag, finansiella institutioner, private equity fonder, kommuner och andra offentliga organ i ärenden för fastighetsrätt bl.a. beträffande :

 • förvärv och försäljningar
 • due diligence undersökningar
 • finansiering
 • strukturering vid förvärv och försäljning
 • skatt och stämpelskatt
 • finansiella tillståndsfrågor
 • utvecklingsprojekt
 • plan- och bygglovsfrågor
 • upphandlingsfrågor
 • omprövning av tomträttsavgäld
 • servitut, arrenden, nyttjanderätter och andra rättigheter