Artikel Cyclife vinner upphandling och ingår avtal för behandling av urdriftstagna kärnkraftsreaktorer

14 november 2019
   

Efter anbudsförfarande och förhandlingar har Cyclife, som ingår i den franska EDF-koncernen, ingått ett mångårigt kontrakt med Barsebäck Kraft AB och OKG AB. Kontraktet omfattar behandling av nedmonterat rivningsmaterial från de urdrifttagna kärnkraftsreaktorerna i Barsebäck och Oskarshamn.

 

Kilpatrick Townsend - Cyclife

Behandlingen består i en kombination av smältning och avklingning. Behandlingen resulterar i friklassning av en hög andel av det material som behandlas i jämförelse med konventionella metoder. Parterna avser inleda behandlingen inom kort och behandlingen beräknas kunna avslutas 2027.

Investeringarna för nedmonteringen av de urdrifttagna kärnkraftsreaktorerna i Barsebäck och Oskarshamn utgör ett av de största industriprojekten i Sverige och Kärnavfallsfonden bekostar ca 10 miljarder kronor.

Kilpatrick Townsend & Stockton företrädde Cyclife under avtalsförhandlingarna. Ansvarig delägare för projektet var Sylvia Lindén med biträde av Tobias Öd.
Barsebäck Kraft AB och OKG AB rådgavs av Mannheimer Swartling.