Event Frukostseminarium: En effektivare upphandlingstillsyn – de viktigaste nyheterna

18 januari 2024
   

Kilpatrick bjuder in till frukostseminarium den 1 februari där vi kommer att diskutera de nya reglerna kring en effektivare upphandlingstillsyn som trädde i kraft den 1 januari 2024.

Genom lagändringarna ges Konkurrensverket utökade befogenheter vid tillsynen enligt upphandlingslagarna. En central nyhet är att Konkurrensverket nu har möjlighet att fatta beslut om upphandlingsskadeavgift som första instans. Dessutom förlängs tidsfristen för att besluta om upphandlingsskadeavgift och det sker en höjning av avgiftens tak från 10 miljoner till 20 miljoner kronor. Konkurrensverket ska även ha möjlighet att förelägga upphandlande myndigheter och enheter att besluta om riktlinjer för användning av direktupphandling.

I det här seminariet kommer Sylvia Lindén, partner, och Louise Ljöstad, biträdande jurist på Kilpatrick, att guida er genom de viktigaste nyheterna. Seminariet avslutas med en frågestund.

Seminariet arrangeras i samarbete med JP Infonet.

Vänligen anmäl dig senast den 29 januari.

Datum: Torsdag den 1 februari 2024
Tid: 08.30 – 09.45, frukost serveras från kl. 08.00
Plats: Kilpatrick, Hovslagargatan 5b, Stockholm

Varmt välkommen!

Anmäl dig här