Nyhet Kilpatrick Townsend har biträtt Baseload Capital vid etablering av joint venture med Chevron

21 december 2022
   

Kilpatrick Townsend har biträtt Baseload Capital Sweden AB (publ) i samband med etableringen av ett joint venture med Chevron New Energies för utveckling av geotermiska projekt i USA. Bolagen kommer att samarbeta för att identifiera nya geotermiska projekt med syfte att skala upp nästa generations geotermiska teknologilösningar från pilotprojekt till full kommersiell skala. Baseload och Chevron har en gemensam vision att alla former av energi kommer att krävas för ett lägre klimatutsläpp i framtiden.

Kilpatrick Townsends team i Sverige bestod av Tobias Öd (U.S. Desk-relationer och koordinering) och Kilpatrick Townsends team i USA leddes av David Eaton (corporate), Ryu Fukuyama (corporate), Heather L Preston (skatt), Michael Myers (fastighetsrätt och hyresavtal), Mark Riedy (förnyelsebar energi) och andra.

Med tillgång till 17 kontor i USA och mer än 600 amerikanska jurister och advokater i hela USA, erbjuder Kilpatrick Townsends svenska advokater och vårt Stockholmskontor genom vår U.S. Desk en unik gateway till USA för svenska bolag och entreprenörer som vill ta nästa steg i USA.