Verksamhetsområden Företagsförvärv och bolagsrätt

Vår corporategrupp företräder svenska och internationella klienter inom områdena företagsförvärv och bolagsrätt. Vi arbetar med både privata och publika bolag och såväl start-ups som redan väletablerade företag. Vi har stor erfarenhet av att hjälpa våra klienter genom hela processen vid en företagsöverlåtelse. Vi är med från uppstarts- och planeringsfasen, genomför due diligence-processer som vi vid behov projektleder tillsammans med andra involverade rådgivare och vi hjälper våra klienter att upprätta och förhandla de transaktionsavtal som aktualiseras i företagsöverlåtelsen. Vi är vana vid att snabbt växla mellan olika förhandlingsstrategier beroende på klientens förväntningar, önskemål och förhandlingsläget.

Vid kapitalanskaffningar företräder vi regelbundet såväl investerare som grundare i tillväxtbolag som vill ta nästa steg och växa genom att ta in riskkapital. Vi har fått förtroendet att arbeta tillsammans med några av Sveriges mest intressanta start-ups inom IT och teknologi och dess grundare och vi företräder regelbundet svenska och utländska investerare vid investeringsrundor i svenska tillväxtbolag. Vi har stor erfarenhet att hjälpa våra klienter att upprätta och förhandla investeringsavtal och aktieägaravtal innefattande preferensstrukturer, milestonebaserad finansiering, incitamentsprogram och anställningsvillkor för grundare och nyckelanställda samt andra viktiga avtal och villkor som ofta förekommer i samband med investeringar.

Vi biträder också våra klienter med all form av löpande bolagsrättslig rådgivning, t.ex. omstruktureringar, bolagsstämmor och frågor om bolagsstyrning, juridiken kring tillväxtföretag, joint ventures och regelefterlevnadsfrågor (compliance) m.m.

I samarbete med vår U.S. Desk kan vi också tillhandahålla rådgivning till klienter som överväger att investera i amerikansk verksamhet eller som vill etablera verksamhet i USA.

Kontakta någon av våra advokater specialiserade på företagsförvärv och bolagsrätt så berättar vi mer.