Nyhet Kilpatrick Townsend har biträtt vid försäljning av Tjuren Projektpartner AB

14 oktober 2022
   

Kilpatrick Townsend har biträtt aktieägarna i Tjuren Projektpartner AB, ett profilerat konsultbolag som erbjuder tjänster inom bland annat projektledning och projektering, i samband med försäljningen av bolaget till Rebellion Capital. Tjuren Projektpartner grundades 2010 och har det senaste året haft en omsättning på 102 miljoner kronor och en EBITA på 25 miljoner kronor. Tjuren Projektpartners grundare kommer fortsatt att vara aktiva i bolaget.

Kilpatrick Townsends team bestod av Tobias Öd och Cecilia Qvist.

Kilpatrick Townsends corporategrupp företräder regelbundet investerare, grundare, köpare och säljare och har stor erfarenhet av tech-transaktioner och transaktioner i tjänstesektorn. Vi har fått förtroendet att arbeta tillsammans med några av Sveriges mest intressanta tillväxtbolag och dess grundare.

architecture-5999913__340