Nyhet Kilpatrick Townsend rådgivare vid Areim Fund II:s förvärv av fastighetsportfölj i Sverige

15 oktober 2012
   

STOCKHOLM (15 oktober 2012) – Kilpatrick Townsend biträdde Areim Fund II vid dess förvärv av en fastighetsportfölj bestående av 25 handelsfastigheter i Sverige från TERI Property I Sweden AB:s konkursbo och TERI Property II Sweden AB:s konkursbo.

Kilpatrick Townsends team bestod av Fredrik Ahlqvist, Fredrika Myhrman och Charlotta Bergman.