Nyhet Kilpatrick Townsend rådgivare vid Fastighets AB L E Lundbergs försäljning av fastigheter i Katrineholm

3 maj 2016
   

STOCKHOLM (3 maj 2016)  Kilpatrick Townsend har biträtt Fastighets AB L E Lundberg i samband med deras försäljning av fastigheter i Katrineholm. Köpare är D. Carnegie & Co. AB.

Fastighets AB L E Lundberg har avyttrat hela sitt fastighetsbestånd i Katrineholm till ett underliggande fastighetsvärde om 532 miljoner kronor. Fastigheterna består av 648 lägenheter med tillhörande garage och cirka 7 300 kvadratmeter kommersiell yta. Tillträde ägde rum den 2 maj.

Kilpatrick Townsends team bestod av Fredrik Ahlqvist och Erik Holmgren.