Nyhet Kilpatrick Townsend rådgivare vid Hemfosas förvärv av samhällsfastigheter i Sundsvall

20 maj 2014
   

140520_Hemfosa_Kilpatrick Townsend_Pressrelease

STOCKHOLM (20 maj 2014) – Kilpatrick Townsend har biträtt Hemfosa Fastigheter i samband med deras förvärv av samhällsfastigheter i Sundsvall med Mittuniversitetet som största hyresgäst. Säljare är Akademiska Hus.

Hemfosa har avtalat om förvärv av fastigheterna Åkroken 1 och Västhagen 1 i Sundsvall till ett underliggande fastighetsvärde om 582 mkr. De två fastigheterna är centralt belägna i Sundsvall och består av cirka 33 000 kvm uthyrningsbar area, fullt uthyrd till Mittuniversitetet, Internationella Engelska Skolan samt SCA Research.

Kilpatrick Townsends team bestod av Fredrik Ahlqvist, David Björne, Hanna Sundberg, Hanna Björklund och Vidar Bley.