Erika Finn
Advokat, Partner

Hovslagargatan 5B, 111 48 Stockholm

   
Översikt

Erika Finn är specialiserad på internationella och svenska skiljeförfaranden, både institutionella såväl som ad hoc-förfaranden, samt på kommersiell tvistlösning inför domstol. Erika företräder regelbundet både svenska och utländska klienter i tvister som rör kommersiella avtal, exempelvis i tvister om komplexa entreprenadprojekt samt aktieägarrelaterade och bolagsrättsliga frågor. Erika anlitas även som skiljedomare. Erika Finn är styrelseledamot i Swedish Women in Arbitration (SWAN) sedan 2018.

Aktuellt
Verksamhetsområden

Verksamhetsområden

Utbildning

Utbildning

Stockholms universitet, Jur.kand. (2007)

Stockhoms universitet, Praktisk retorik (2007)

Erasmus University, Nederländerna, Juridiska studier i internationell rätt (2005 - 2006)

Yrkeserfarenhet

Yrkeserfarenhet

Kilpatrick Townsend & Stockton Advokat KB (2018 – )

Norburg & Scherp Advokatbyrå, Advokat (2015 – 2018)

Stockholms Universitet, Gästföreläsare (specialkurs i entreprenadrätt) (2016 -)

Setterwalls Advokatbyrå, Advokat (2010 – 2015)

Attunda tingsrätt, Tingsnotarie (2009 – 2010)

Gernandt & Danielsson Advokatbyrå, Biträdande jurist (2007 – 2009)

Advokatsamfundet

Advokatsamfundet

Advokat (2013)

Publikationer

Publikationer

The International Comparative Legal Guide to Litigation and Dispute Resolution - Sweden (2018)

The International Comparative Legal Guide to Litigation and Dispute Resolution - Sweden (2017)

International Law Office - Arbitration & ADR Newsletter - Supreme Court clarifies doctrine of connection (maj 2017)

World Arbitration Reporter (WAR), The Arbitration Institute of the Stockholm Chamber of Commerce (SCC) (andra upplagan 2014, volym 3)