Verksamhetsområden Tvistlösning

Vi har mångårig och bred kompetens beträffande tvistlösning, processrätt och skiljemannarätt. Våra jurister tillhandahåller rådgivning vid tvister bland annat avseende:

  • arbetsrätt
  • avtalsrätt
  • entreprenad- och konsulträtt
  • fastighetsrätt
  • företagstransaktioner
  • immaterialrätt
  • rådgivaransvar
  • kommersiella tvister i allmänhet

Vi företräder klienter från såväl den privata som den offentliga sektorn och vi för deras talan i nationella och internationella skiljeförfaranden eller i domstol. Vi bistår även med rådgivning vid internutredningar och regulatoriska utredningar, ärenden som innehåller olika typer av riskbedömningar samt i skiljemannauppdrag som ordförande, partsutsedd skiljeman eller medlare.