Artikel Bokrelease – Construction Management (Strategi och kontraktsutformning för framgångsrika CM-projekt)

30 augusti 2016
   

STOCKHOLM (30 augusti 2016) –Att genomföra ett byggprojekt med hjälp av en extern konsult som planerar, leder och styr projekt som genomförs på delad entreprenad kallas för Construction Management, CM. Boken beskriver på ett enkelt och övergripande sätt vad genomförandeformen innebär och hur den fungerar i praktiken på den svenska byggmarknaden. Författarna Nicklas Björklund och Richard Henriksson sammanfattar och belyser de styrkor och möjligheter, respektive de svagheter och risker, som genomförandeformen kan innebära.

Boken är uppdelad i två delar. Den första delen syftar till att belysa strategiska frågor, det vill säga vad CM är och när det är lämpligt att använda. Den andra delen av boken fokuserar på operativa frågor, vad aktörerna ska tänka på när beslutet att använda sig av Construction Management redan har fattats, främst vid utformningen av kontrakt.

AB 04, ABT 06 och ABK 09 ingår som bilagor i boken.