Verksamhetsområden Entreprenadrätt och konsulträtt

Vår entreprenadgrupp tillhandahåller rådgivning inom entreprenadrätt och konsulträtt i alla olika typer av projekt och i alla dess faser; allt från järnvägs-, tunnel- och vägbyggen till byggnation av bostäder, kontor och köpcentrum.

Vi biträder våra klienter – byggherrar (beställare), entreprenörer, installatörer och konsulter – från den privata och den offentliga sektorn, såväl svenska som internationella bolag, privata eller börsnoterade bolag, eller kommuner och myndigheter. Vi lämnar rådgivning i entreprenadrätt till våra klienter i frågor bl.a. beträffande

  • upprättande och granskning av kontraktshandlingar
  • avtalsförhandlingar
  • privat och offentlig upphandling
  • löpande rådgivning under hela projektets genomförande
  • tvistlösning i domstol eller skiljeförfaranden