Nicklas Björklund
Advokat, Partner

Hovslagargatan 5B, 111 48 Stockholm

   
Översikt

Nicklas Björklund har lång och mångsidig erfarenhet av affärsjuridisk verksamhet med inriktning mot bygg- och fastighetsbranschen. Nicklas verksamhet omfattar att ta fram avtal och andra stödjande dokument för byggherrar och andra aktörer vid upphandling av projekt. Nicklas anlitas dessutom inte sällan för att granska eller ta fram avtalsmallar till högfrekventa aktörer på marknaden. Under pågående projekt anlitas Nicklas ofta för att bistå med löpande rådgivning. Nicklas agerar även som processombud i tvister och har stor erfarenhet av mycket stora tvister i såväl allmän domstol som skiljeförfarande.


Nicklas klienter inkluderar bland annat kommunala fastighetsbolag, kommuner och landsting samt större fastighetsaktörer.

Nicklas utför sedan många år löpande rådgivning till Byggherrarna, den nationella branschföreningen för såväl offentliga som privata byggherrar i Sverige. Nicklas arbete med entreprenadrätt till Byggherrarna innefattar allt från utbildning, löpande rådgivning och remisshantering till tvistlösning. Arbetet förser Nicklas med stor insikt i utvecklingen av entreprenadrätten från ett praktiskt perspektiv. Nicklas tillser att mallar upprättas och bibehålls i uppdaterade versioner, han bidrar till att föra fram legala perspektiv i olika utskott och samordnar synpunkter i revideringsarbete avseende BKK:s standardavtal (AB, ABT och ABK). Nicklas representerar även Byggherrarna i BKK:s styrelse.

Nicklas Björklund är en uppskattad föreläsare, som anlitas av flera ledande kursföretag. De ämnen som Nicklas har föreläst om handlar dels om centrala entreprenad- och konsulträttsliga frågeställningar, men dels även kringliggande frågor om bland annat arbetsmiljö, insolvens, korruption och tvister.

Nicklas har blivit omnämnd av rankinginstitutet Legal 500 och beskrivs av klienter som ‘”.. among the best lawyers in Sweden and his team is considered as very competent.”

Se allt
Erfarenhet

Erfarenhet

 • Rådgivning i pågående, mycket omfattande entreprenadprojekt. Rådgivningen omfattar bl.a. frågor om ansvar för omfattande och allvarliga fel
 • Rådgivning i tvist om konsultansvar i pågående, mycket omfattande byggprojekt
 • Framtagande av paket med mallar för olika situationer till klient med mycket stor verksamhet som beställare av stora och små entreprenader
 • Ombud för beställaren i mycket omfattande skiljeförfarande mot entreprenören avseende uppförande av centrumanläggning
 • Ombud för beställaren i skiljeförfarande mot entreprenör avseende uppförandet av en logistikanläggning
 • Rådgivning till beställare av hotellbyggnad
 • Rådgivning ”från ax till limpa” till kommunalt fastighetsbolag i strategiska och praktiska frågor avseende såväl entreprenad- som hyresrätt vid nybyggnation av simhall
 • Rådgivning till kommun i tvist mot konsult avseende projektering av idrottsanläggning
 • Ombud för Sveriges Riksbank i tvist vid Stockholms tingsrätt och Svea hovrätt mot generalkonsult avseende uppförandet av ny kontanthanteringsdepå
 • Ombud för Statens fastighetsverk i process vid Stockholms tingsrätt och Svea hovrätt mot konsult avseende tillbyggnaden av Vasamuseet
 • Ombud för beställaren i entreprenadtvisten mellan Kista Galleria och Skanska
 • Ombud för beställaren i skiljetvist avseende utbyggnaden av mobiltelenätet
 • Ombud i skiljeförfarande om internationellt infrastrukturprojekt inom anläggning/telecom
 • Löpande rådgivning till flera klienter vid olika typer av upphandlingsrättsliga och avtalsrättsliga frågor
 • Stöd för upphandlande myndigheter avseende omfattande avtal rörande offentlig upphandling av entreprenader
 • Stöd för upphandlande myndigheter vid offentliga upphandlingar av konsulttjänster
Se allt
Aktuellt
Verksamhetsområden
Utbildning

Utbildning

King’s College, London, Master of European Law studies (1997)

Stockholms universitet, Jur.kand. (1996)

Yrkeserfarenhet

Yrkeserfarenhet

Kilpatrick Townsend & Stockton Advokat KB (2003 – )

Linklaters Advokatbyrå AB, Biträdande jurist (2001 – 2003)

Andersson Gustafsson Advokatbyrå KB, Biträdande jurist (1999 – 2001)

Sollentuna tingsrätt, Tingsnotarie (1998 – 1999)

Advokatsamfundet

Advokatsamfundet

Advokat (2003)

Publikationer

Publikationer

Construction Management – Strategi och kontraktsutformning för framgångsrika CM-uppdrag, Svensk Byggtjänst (2016)

Nya regler om byggmoms får omedelbar effekt, Webbupplagan (2008-01-05)

Luftslott en god affär, Affärsvärlden, Affärsjuridik nr 1 (2007)

AB 04 – en väg upp ur skyttegravarna? Fastighetsnytt nr 5 (2006)

Affirmative Action: The Kalanke Case and its Implications at EU Level and in Sweden, Juridisk tidskrift nr 1 (1997 - 1998)