Frukostseminarium: En effektivare upphandlingstillsyn – de viktigaste nyheterna

Kilpatrick bjuder in till frukostseminarium den 1 februari där vi kommer att diskutera de nya reglerna kring en effektivare upphandlingstillsyn som trädde i kraft den 1 januari 2024.

Genom lagändringarna ges Konkurrensverket utökade befogenheter vid tillsynen enligt upphandlingslagarna. En central nyhet är att Konkurrensverket nu har möjlighet att fatta beslut om upphandlingsskadeavgift som första instans. Dessutom förlängs tidsfristen för att besluta om upphandlingsskadeavgift och det sker en höjning av avgiftens tak från 10 miljoner till 20 miljoner kronor. Konkurrensverket ska även ha möjlighet att förelägga upphandlande myndigheter och enheter att besluta om riktlinjer för användning av direktupphandling.

I det här seminariet kommer Sylvia Lindén, partner, och Louise Ljöstad, biträdande jurist på Kilpatrick, att guida er genom de viktigaste nyheterna. Seminariet avslutas med en frågestund.

Seminariet arrangeras i samarbete med JP Infonet.

Vänligen anmäl dig senast den 29 januari.

Datum: Torsdag den 1 februari 2024
Tid: 08.30 – 09.45, frukost serveras från kl. 08.00
Plats: Kilpatrick, Hovslagargatan 5b, Stockholm

Varmt välkommen!

Anmäl dig här

Webbinarium – Entreprenadrättsligt nyhetssvep 2021

Digitalt seminarium entreprenadrätt

Kilpatrick Townsend bjuder in till webbinarium på temat entreprenadrättsliga nyheter 2021

Datum: Den 8 december 2021

Tid: Kl 08.30–09.45

Plats: Via Microsoft Teams

På webbinariet informerar vi om viktiga nyheter, domar och aktuella händelser på entreprenadrättens område under 2021.

Anmäl dig senast den 5 december genom att skicka ett mail till event@kilpatricktownsend.com.

Varmt välkommen!

Webbinarium – Entreprenadrättsligt nyhetssvep 2020

Digitalt seminarium entreprenadrätt

Kilpatrick Townsend bjuder in till ett digitalt seminarium på temat entreprenadrättsliga nyheter 2020

Datum: Den 10 december 2020 

Tid: Kl. 08.30 till ca kl. 09.45

Plats: Via Microsoft Teams 

Vi kommer på seminariet att informera om viktiga nyheter, domar och aktuella händelser på entreprenadrättens område under 2020. 

Seminariet riktar sig till alla som vill uppdatera sig på entreprenadrättsliga nyheter från året som gått, till exempel dig som arbetar i byggprojekt eller som bolagsjurist. Vi kommer bland annat att gå igenom och diskutera vad som utgör skäligt pris, klagorätt avseende bygglov och detaljplanebeslut, skadestånd för skada orsakad av el samt frågor relaterade till Covid-19.
Seminariet är kostnadsfritt.

Varmt välkommen!

Digitalt seminarium om entreprenadperspektiv på konkurser och insolvens i Covid-19:s kölvatten

Digitalt seminarium om Covid-19 och utmaningar i entreprenadprojekt

Kilpatrick Townsend bjuder in till ett digitalt seminarium om konkurs och insolvens ur ett entreprenadperspektiv

 

Datum: Den 14 maj 2020 

Tid: Kl 08.30 till ca kl 10.30

Plats: Via Microsoft Teams (seminariet är kostnadsfritt)

 

I kölvattnet av Covid-19 ser vi en allt ostadigare ekonomi där många drabbas hårt. Detta påverkar även byggbranschen där det, trots bästa välvilja och samverkan från alla aktörer, ändå kan hända att en aktör i en entreprenad går i konkurs. Då behöver aktörer i ett projekt ha mer kunskap om vad det innebär att, trots de bästa ansträngningarna, drabbas av konkurser i entreprenadkedjan och hur man kan agera ifall man hamnar i en sådan situation.

Seminariet kommer att beröra tre huvudsakliga frågeställningar:

  • Att blicka framåt: vägledning om vad man kan tänka på i pågående projekt.
  • Att arbeta för att lösa problem: strategier inför upphandling av nya projekt i osäkra tider.
  • Krishantering: information om vad man har för möjligheter efter konkursutbrottet.

Avslutningsvis kommer det att finnas utrymme för frågor och diskussioner.

Anmäl dig senast den 13 maj 2020 genom att skicka ett mail till event@kilpatricktownsend.com

Varmt välkommen!

Digitalt seminarium om Covid-19 och utmaningar i entreprenadprojekt

Digitalt seminarium om Covid-19 och utmaningar i entreprenadprojekt

Kilpatrick Townsend bjuder in till ett digitalt seminarium på tema Covid-19 och utmaningar i entreprenadprojekt

Datum: Den 15 april 2020 

Tid: Kl 09.00 till ca kl 10.30

Plats: Via Microsoft Teams (seminariet är kostnadsfritt)

Spridningen av coronaviruset (Covid-19) har fått stora konsekvenser som påverkar hela samhället. För många aktörer kräver omställningarna snabba beslut och förändringar i verksamheten. Vi på Kilpatrick Townsend är angelägna om att hitta hållbara lösningar och alternativ för din verksamhet. Då det inte alltid är klart hur standardavtalen AB 04 och ABT 06 ska tillämpas i denna extraordinära situation erbjuder vi ett digitalt seminarium där vi diskuterar följande ämnen :

  • Hur passar Covid-19 in i systematiken i AB 04 och ABT 06?
  • När kan Covid-19 ge rätt till tidsförlängning?
  • När kan Covid-19 ge rätt till ersättning?
  • Hur ska man förhålla sig till sin kontraktspart vid osäkerhet?
  • Hur påverkas avtal som ingås nu när krisen är känd?

Anmäl dig senast den 13 april 2020 genom att skicka ett mail till event@kilpatricktownsend.com

Varmt välkommen!