Event Digitalt seminarium om entreprenadperspektiv på konkurser och insolvens i Covid-19:s kölvatten

8 maj 2020
   

Digitalt seminarium om Covid-19 och utmaningar i entreprenadprojekt

Kilpatrick Townsend bjuder in till ett digitalt seminarium om konkurs och insolvens ur ett entreprenadperspektiv

 

Datum: Den 14 maj 2020 

Tid: Kl 08.30 till ca kl 10.30

Plats: Via Microsoft Teams (seminariet är kostnadsfritt)

 

I kölvattnet av Covid-19 ser vi en allt ostadigare ekonomi där många drabbas hårt. Detta påverkar även byggbranschen där det, trots bästa välvilja och samverkan från alla aktörer, ändå kan hända att en aktör i en entreprenad går i konkurs. Då behöver aktörer i ett projekt ha mer kunskap om vad det innebär att, trots de bästa ansträngningarna, drabbas av konkurser i entreprenadkedjan och hur man kan agera ifall man hamnar i en sådan situation.

Seminariet kommer att beröra tre huvudsakliga frågeställningar:

  • Att blicka framåt: vägledning om vad man kan tänka på i pågående projekt.
  • Att arbeta för att lösa problem: strategier inför upphandling av nya projekt i osäkra tider.
  • Krishantering: information om vad man har för möjligheter efter konkursutbrottet.

Avslutningsvis kommer det att finnas utrymme för frågor och diskussioner.

Anmäl dig senast den 13 maj 2020 genom att skicka ett mail till event@kilpatricktownsend.com

Varmt välkommen!