Digitalt seminarium om Covid-19 och utmaningar i entreprenadprojekt

Spridningen av coronaviruset (Covid-19) har fått stora konsekvenser som påverkar hela samhället. För många aktörer kräver omställningarna snabba beslut och förändringar i verksamheten. Vi på Kilpatrick Townsend är angelägna om att hitta hållbara lösningar och alternativ för din verksamhet. Då det inte alltid är klart hur standardavtalen AB 04 och ABT 06 ska tillämpas i denna extraordinära situation erbjöd vi ett digitalt seminarium där vi diskuterade följande ämnen :

  • Hur passar Covid-19 in i systematiken i AB 04 och ABT 06?
  • När kan Covid-19 ge rätt till tidsförlängning?
  • När kan Covid-19 ge rätt till ersättning?
  • Hur ska man förhålla sig till sin kontraktspart vid osäkerhet?
  • Hur påverkas avtal som ingås nu när krisen är känd?

_____________________________________________________________________________

Presenterades 15 april av :

Nicklas Björklund, Advokat, Partner

Lukas Rozenau, Associate

Evelina Kassberg, Associate