Lukas Rozenau
Advokat, Senior Associate

Hovslagargatan 5B, 111 48 Stockholm

   
Översikt

Lukas verkar främst inom områdena entreprenad- och konsulträtt samt tvistlösning. Lukas har erfarenhet av löpande projektrådgivning, upprättande och granskning av kontraktshandlingar samt biträdande i rättsprocesser med omfattande teknisk bevisning och flertalet tekniskt sakkunniga.

Erfarenhet

Erfarenhet

  • Rådgivare och ombud i entreprenadtvister i allmän domstol och skiljeförfarande.
  • Ombud för multinationell entreprenör i domstolsprocess mot beställaren av en av Sveriges mest omfattande miljösaneringsentreprenader.
  • Ombud för beställaren i domstolsprocess mot entreprenör avseende entreprenad i kraftvärmeverk.
  • Ombud för entreprenör i domstolsprocess mot underentreprenör avseende betongarbeten i havsmiljö.
  • Ombud för beställaren i skiljeförfarande mot entreprenör avseende uppförandet av en logistikanläggning.
  • Rådgivare åt bostadsutvecklare angående omfattande bostadsprojekt, inbegripande avtalsskrivning, ansvarsfrågor och arbetsmiljöfrågor.
  • Rådgivare åt bostadsföretag angående flertal sammanhängande entreprenader avseende bostäder, lokaler och sophanteringsanläggning.
Aktuellt
Verksamhetsområden
Utbildning

Utbildning

Stockholms universitet, Blandade juridikkurser på avancerad nivå (2013)

King’s College London, Erasmus utbytesprogram (2012)

Uppsala universitet, Juristexamen (2012)

Yrkeserfarenhet

Yrkeserfarenhet

Kilpatrick Townsend & Stockton Advokat KB (2017 – )

Advokatfirman W&Ö HB, Biträdande jurist (2016 – 2017)

Örebro tingsrätt, Tingsnotarie (2014 – 2016)

Advokatsamfundet

Advokatsamfundet

Advokat (2021)