Nyhet Kilpatrick har biträtt Alma Property Partners och Rexbo Gröna Industrihus i samband med förvärv av fastighet

20 december 2023
   

Kilpatrick har biträtt Alma Property Partners och Rexbo Gröna Industrihus i samband med förvärvet av fastigheten Danmarks-Säby 6:7 i Uppsala. Fastigheten omfattar ca 3 400 kvm LOA samt tomtarea om 13 600 kvm. I samband med förvärvet tecknades ett långvarigt hyresavtal med Expresservice i Sverige AB.

Kilpatricks team bestod av Anthony Bähr och Fredrik Ahlqvist.