Nyhet Kilpatrick har biträtt Alma Property Partners och Rexbo Gröna Industrihus vid förvärv i Lovisebergs industriområde

4 juli 2024
   

Kilpatrick har biträtt Alma Property Partners och Rexbo Gröna Industrihus i samband med förvärvet av fastigheten Loviseberg 7, Botkyrka, från Safecon Holding. Fastighetens totala lokalarea är cirka 500 kvardratmeter med en tomtareal på runt 9300 kvadratmeter.

Kilpatricks team bestod av Anthony Bähr, Fredrik Ahlqvist, Alexandra Ebenfelt och Viktor Lundin.