Nyhet Kilpatrick Townsend har biträtt Botnia Hydrogen AB vid en investering för uppförande av vätgasanläggningar i Piteå och Arvidsjaur

20 oktober 2022
   

Kilpatrick Townsend har biträtt Botnia Hydrogen AB, grundat av Zelk Energy AB (publ), i samband med en investering från Metacon AB (publ), franska Lhyfe S.A och Skoogs Energi AB. Investeringen kommer att användas till upprättande av två elektrolysbaserade och helt integrerade tankstationer för vätgas i Piteå och Arvidsjaur. Byggnation av anläggningarna är planerad att påbörjas i slutet av 2022 och båda stationerna beräknas vara i drift under våren 2023. Vätgasen ska användas av transportsektorn- den tunga delen av transporter. Genom investeringen om ca 25 000 000 kr och ett parallellt konvertibellån från Norrlandsfonden om 6 000 000 kr tillförs Botnia Hydrogen AB ca 31 000 000 kr i nytt kapital. Därutöver har Botnia Hydrogen AB också beviljats stöd genom offentliga medel från Naturvårdsverkets program Klimatklivet.

Kilpatrick Townsends team bestod av Tobias Öd och Viktor Lundin.

Kilpatrick Townsends corporategrupp företräder regelbundet investerare, grundare, köpare och säljare och har stor erfarenhet av tech-transaktioner och transaktioner inom förnyelsebar- och grön energi. Vi har fått förtroendet att arbeta tillsammans med några av Sveriges mest intressanta tillväxtbolag och dess grundare.

Environmental technology concept. Sustainable development goals. SDGs.