Nyhet Kilpatrick Townsend rådgivare till AMF Fastigheter avseende entreprenadavtal i projekt Urban Escape

6 mars 2017
   

STOCKHOLM (6 mars 2017)  Kilpatrick Townsend har biträtt AMF Fastigheter i samband med tecknande av entreprenadavtal med Skanska i projektet Urban Escape i centrala Stockholm. Kontraktssumman uppgår till cirka 1,2 miljarder kronor.

Den aktuella fastigheten ligger i korsningen Hamngatan och Regeringsgatan och entreprenaden omfattar rivning av befintlig byggnad, grundförstärkning och produktion av ny byggnad i tolv våningar om totalt   44 000 kvadratmeter. Arbetena har redan inletts och den nya byggna­den ska stå färdig under våren 2019.

Entreprenaden är en del av AMF Fastigheters utvecklingsprojekt Urban Escape som innefattar ett helt kvarter med fem fastigheter med en yta om totalt 130 000 kvadratmeter samt anslutande gatumiljö.

Kilpatrick Townsends team bestod av Mattias Wittgren och Dennis Lundquist.