Mattias Wittgren
Advokat, Managing Partner

Hovslagargatan 5B, 111 48 Stockholm

   
Översikt

Mattias Wittgren har en mångårig och bred erfarenhet av affärsjuridisk verksamhet med inriktning mot fastighetsrelaterade frågor. Mattias ägnar en stor del av sin verksamhet åt avtalsskrivning och löpande juridisk rådgivning och har expertkompetens inom området entreprenadrätt. Mattias har en bred erfarenhet av att bistå klienter med löpande rådgivning i pågående fastighetsprojekt. Mattias är rankad inom den mest prestigefyllda kategorin Hall of Fame av The Legal 500.


Mattias har även en mycket bred erfarenhet av byggnads- och anläggningsprojekt, avtalsskrivning och förhandlingar inom entreprenadrättens område samt upphandlingar av sådana tjänster. Vidare har han en stor vana att hantera komplicerade frågeställningar i större anläggningsprojekt. Det kan även nämnas att han i samband med byggnads- och entreprenadprojekt bistår klienter med frågor relaterade till byggherreansvar och arbetsmiljö. Mattias håller också regelbundet kurser i entreprenad- och konsulträtt.

Mattias bistår löpande klienter med granskning av förfrågningsunderlag ur ett legalt perspektiv samt allmän rådgivning rörande LOU i samarbete med andra delägare på byrån. Mattias har även uppträtt som processombud i ett flertal mycket stora tvister i såväl allmän domstol som skiljeförfarande.

 

Se allt
Omnämnanden

Omnämnanden

‘Mattias Wittgren has an incredible ability to guide me in my decisions and has been a dependable advisor over the years. His joy and ability to create a positive work environment are infectious, and he always has a twinkle in his eye.’ Legal 500 2024

‘Mattias Wittgren is very committed with strong focus on what is important to solve the issue at hand.’ Legal 500 2024

Se allt
Erfarenhet

Erfarenhet

 • Avtalsskrivning, granskning och upprättande av AF-delar för olika beställare, bl.a. några av Sveriges största fastighetsägare
 • Entreprenadjuridiskt stöd vid ett antal överlåtelser av pågående projekt, bl.a. rörande nyuppförande av Stockholm Waterfront och Triangeln i Malmö
 • Granskning av förfrågningsunderlag för upphandling av bl.a. Norra Länken, Mälarbanan, Förbifart Stockholm och Citybanan
 • Löpande rådgivning i ett antal större byggprojekt, bl.a. Västkustbanan, Botniabanan, Ådalsbanan, Norra Länken, Citybanan, Förbifart Stockholm, Stockholm Waterfront, Urban Escape, Mall of Scandinavia och Vänernbanan
 • Ombud i ett antal skiljeförfaranden avseende förvaltningsentreprenader
 • Ombud vid ett antal större entreprenadstvister rörande miljardbelopp
 • Ombud för entreprenören i entreprenadtvisten mellan Kista Galleria och Skanska
 • Ombud vid tvist vid allmän domstol rörande två delentreprenader i projektet Södra Länken
 • Rådgivning vid olika typer av upphandlingsrättsliga, avtalsrättsliga eller förvaltningsrättsliga frågor
 • Juriststöd för upphandlande myndigheter avseende flera mycket omfattande avtal rörande offentlig upphandling av entreprenader
 • Juriststöd för upphandlande myndigheter vid flera offentliga upphandlingar av konsulttjänster
Aktuellt
Verksamhetsområden
Utbildning

Utbildning

Stockholms universitet, Jur.kand. (1996)

Yrkeserfarenhet

Yrkeserfarenhet

Kilpatrick Townsend & Stockton Advokat KB (2006 – )

Andersson Gustafsson Advokatbyrå KB, Advokat (2000 – 2006)

Stockholms tingsrätt, avd. 2 tvistemål, Tingsfiskal (2000)

Svea hovrätt, Fiskalsaspirant/Hovrättsnotarie (1999 – 2000)

Gävle tingsrätt, Tingsnotarie (1997 – 1999)

Advokatsamfundet

Advokatsamfundet

Advokat (2003)

Publikationer

Publikationer

AB 04 – en väg upp ur skyttegravarna? Fastighetsnytt nr 5 (2006)

Utmärkelser

Utmärkelser