Nyhet Kilpatrick Townsend rådgivare vid SISAB:s förvärv av Campus Konradsberg i Stockholm

13 juni 2014
   

STOCKHOLM (13 juni 2014) – Kilpatrick Townsend har biträtt Skolfastigheter i Stockholm Aktiebolag SISAB i samband med deras förvärv av Campus Konradsberg i Stockholm. Säljare är Akademiska Hus.

SISAB har avtalat om förvärv av fastigheterna Centauren 1, Ormbäraren 3 och Taffelberget 7, samtliga i Stockholm, till ett underliggande fastighetsvärde om drygt 2 miljarder kronor. De tre fastigheterna är belägna på sydvästra delen av Kungsholmen och består av ett tjugotal byggnader om totalt cirka 48 000 kvm uthyrningsbar area, fullt uthyrda till bl.a. Stockholm stad, Specialpedagogiska skolmyndigheten och Internationella Montessoriskolan. Förvärvet är villkorat av styrelsegodkännanden samt godkännande av kommunfullmäktige.

Kilpatrick Townsends team bestod av Fredrik Ahlqvist, David Björne, Hanna Sundberg, Fredrika Myhrman, Richard Henriksson och Vidar Bley.