Artikel Kilpatrick Townsend utser Erika Finn till partner

11 december 2019
   

STOCKHOLM (11 december) – Kilpatrick Townsend meddelar att Erika Finn per den 1 januari 2020 inträder som partner på Stockholmskontoret.

 

Erika Finn ny partner på Kilpatrick Townsend Stockholm

Erika Finn började på Kilpatrick Townsend 2018 med mer än tio års erfarenhet inom tvistlösning. Hon företräder regelbundet svenska och utländska klienter i skiljeförfaranden och domstolstvister.

”Vi är mycket glada över att Erika blir partner. Erika är en oerhört duktig advokat och har på den korta tid hon varit hos oss blivit en viktig del av vår processgrupp. Hon kombinerar juridisk spetskompetens inom tvistlösningsområdet med ett brett nätverk och ett stort engagemang för såväl byrån som våra klienter. Hon är också en förebild för våra yngre jurister.”, säger Mattias Wittgren, Managing Partner för Stockholmskontoret.

”Kilpatrick Townsend har under en lång period varit ledande inom tvister på entreprenadrättens område och det känns otroligt roligt att tillsammans med den kunskap som redan finns bidra med min bredare tvistlösningserfarenhet, nu i en ny roll. Vi har fantastiska medarbetare och jag ser fram emot att fortsätta denna resa tillsammans med dem.”, säger Erika Finn.

Om Kilpatrick Townsend

Kilpatrick Townsend är en affärsjuridisk advokatbyrå som etablerades 1860 med internationell verksamhet i Sverige, USA, Japan och Kina. Stockholmskontoret erbjuder sedan 2001 specialistrådgivning och affärsjuridiska lösningar inom flertalet rättsområden till svenska och internationella klienter inom såväl den privata som den offentliga sektorn.