Anna Martin
Advokat, Senior Associate

Hovslagargatan 5B, 111 48 Stockholm

   
Översikt

Anna Martin verkar främst inom tvistelösning och entreprenadrätt. Anna har bred erfarenhet av tvister i såväl allmän domstol som skiljeförfaranden, med fokus på bland annat entreprenad, kommersiella avtal och ansvarsförsäkring. Anna är rekommenderad av rankningsinstitutet The Legal 500 (EMEA 2024).

 


Anna agerar ombud i komplexa internationella skiljeförfaranden samt bistår utländska ombud vid tvister enligt svensk rätt. Hon företräder även fastighetsägare och byggföretag i olika typer av entreprenad- och anläggningsprojekt.

Se allt
Omnämnanden

Omnämnanden

‘Anna Martin has a solid legal background. She is hardworking, responsive and will turn around documents very quickly.’ Legal 500 2024

Erfarenhet

Erfarenhet

  • Ombud i ett multinationellt kommersiellt skiljeförfarande inom telekombranschen
  • Ombud i Högsta domstolen samt vid förhandsavgörande från EU-domstolen
  • Ombud för utländska klienter i entreprenadrättsliga tvister enligt SCC:s skiljedomsregler
  • Ombud vid process enligt SCC:s regler om intermistisk skiljedomare
  • Granskat entreprenadavtal för bygg- och anläggningsprojekt
Verksamhetsområden
Utbildning

Utbildning

Uppsala universitet, Juristexamen (2015)

Aberystwyth University, Utbytesstudier (2013)

Yrkeserfarenhet

Yrkeserfarenhet

Kilpatrick Townsend & Stockton Advokat KB (2020 – )

Nacka tingsrätt, Tingsnotarie (2019 – 2020)

Advokatfirman Nordia KB, Biträdande jurist (2015 – 2019)

Advokatsamfundet

Advokatsamfundet

Advokat (2021)

Utmärkelser

Utmärkelser