Emilia Eye
Advokat, Senior Associate

Hovslagargatan 5B, 111 48 Stockholm

   
Översikt

Emilia verkar främst inom tvistelösning samt entreprenad- och konsulträtt. Emilia har bred erfarenhet av att bistå svenska och internationella klienter med rådgivning inom ramen för omfattande entreprenad- och infrastrukturprojekt. Hon arbetar både med löpande projektrådgivning och som ombud i skiljeförfaranden och domstolstvister.

 

Hon har representerat en mängd olika uppdragsgivare inom byggbranschen, inklusive beställare, totalentreprenörer, underentreprenörer och konsulter, både i Sverige och internationellt.

 

Emilias projekterfarenhet inkluderar bland annat industrianläggningar, vattenreningsanläggningar, vattenkraftverk, energilagringsanläggningar, naturgasledningar, skolor och kommersiella byggnader. Hon har även erfarenhet av att upprätta och granska kontrakt, främst inom byggbranschen.


Tidigare har Emilia arbetat på byråns kontor i Atlanta, där hon främst arbetade med tvistlösning avseende omfattande entreprenad- och infrastrukturprojekt samt compliance relaterat till offentligt upphandlade kontrakt. Emilia har drivit tvister i en mängd olika forum, inklusive svenska och amerikanska domstolar samt svenska och internationella skiljeförfaranden.

Emilia har hållit kurser i entreprenadrätt och är gästföreläsare på juristprogrammet vid Stockholms universitet.

Emilia utnämndes i ”Best Lawyers: Ones to Watch” 2022 för Construction Litigation och 2023 och 2024 för Construction Law samt Construction Litigation av The Best Lawyers in America®.

Se allt
Erfarenhet

Erfarenhet

  • Företrätt svenska och internationella bygg- och anläggningsföretag, fastighetsbolag, offentliga aktörer och konsulter i tvister, såväl i skiljeförfaranden som i allmän domstol.
  • Tillhandahållit löpande projektrådgivning till entreprenörer och offentliga aktörer i ett antal bygg- och infrastrukturprojekt.
  • Upprättat, granskat och förhandlat entreprenadavtal för bygg- och anläggningsprojekt.
  • Granskat och tillhandahållit rådgivning i samband med offentligt upphandlade kontrakt och entreprenadprojekt.
  • Tillhandahållit rådgivning till offentligt upphandlade aktörer avseende compliance med diverse amerikanska regleringar.
  • Tillhandahållit rådgivning i M&A-transaktioner avseende compliance i offentligt upphandlade kontrakt.
  • Företrätt klienter i överprövningar av offentliga upphandlingar inför GAO (Government Accountability Office).
Verksamhetsområden
Utbildning

Utbildning

Emory University School of Law, Master of Laws (LL.M.) (2016)
Stockholms Universitet, Juristexamen (2015)
Stockholms Universitet, Rättspsykologi (2014)

Yrkeserfarenhet

Yrkeserfarenhet

Kilpatrick Townsend & Stockton Advokat KB (2024 – )

Kilpatrick Townsend & Stockton LLP (2019 – 2023)

Kilpatrick Townsend & Stockton Advokat KB (2015 – 2019)

Advokatsamfundet

Advokatsamfundet

Advokat (2019)

Publikationer

Publikationer

Att känna rätt – en tvärvetenskaplig studie om emotionell påverkan vid bevisvärdering, Svensk Juristtidning, häfte 8, August 1 (2015)