Felix Thurn
Associate

Hovslagargatan 5B, 111 48 Stockholm

   
Översikt

Felix Thurn är främst verksam inom tvistlösning samt entreprenad- och konsulträtt. Felix har erfarenhet av biträdande vid domstols- och skiljeförfarandeprocesser samt löpande projektrådgivning i entreprenad- och infrastrukturprojekt. Felix har även erfarenhet av förhandling, upprättande och granskning av kommersiella avtal.

Erfarenhet

Erfarenhet

  • Ombud vid tvister
  • Rådgivning inför ingående av kommersiella avtal, innefattande avtalsgranskning, förhandling och upprättande av avtal
  • Löpande rådgivning under pågående entreprenader, bland annat entreprenader avseende omfattande infrastrukturprojekt
Aktuellt
Verksamhetsområden
Utbildning

Utbildning

Uppsala universitet, Juristexamen (2019)

Yrkeserfarenhet

Yrkeserfarenhet

Kilpatrick Townsend & Stockton Advokat KB (2021 – )

Gävle tingsrätt, Tingsnotarie (2020 – 2021)

KPMG Tax & Legal, Associate (2019 – 2020)

Assa Abloy AB, Legal Intern (2018 – 2019)