Jens Nilsson
Advokat, Senior Associate

Hovslagargatan 5B, 111 48 Stockholm

   
Översikt

Jens Nilsson är främst verksam inom offentlig upphandling, kommersiella avtal och tvistelösning. Han biträder regelbundet svenska och internationella klienter inför och under upphandlingar, inklusive i frågor rörande fullgörandet av offentliga kontrakt. Jens har också stor erfarenhet av avtalsskrivning, dialoger och förhandlingar. Han anlitas frekvent som ombud i upphandlingsrelaterade tvister såsom i samband med överprövning av upphandlingar och avtals giltighet. Jens är rekommenderad av rankinginstitutet The Legal 500 Europe (EMEA 2024).

Erfarenhet

Erfarenhet

  • Anbudsstöd i komplicerade anbudsprojekt
  • Stöd vid förhandlingar och dialoger rörande offentliga kontrakt
  • Ombud vid överprövningar av upphandlingar och avtals giltighet
  • Ombud vid tolkning, tillämpning och/eller tvister rörande offentliga kontrakt
  • Ombud vid avtalsskrivning och vid förhandlingar av kommersiella avtal
  • Rådgivare i frågor rörande offentlighet och sekretess
  • Rådgivare i löpande upphandlingsrättsliga frågor
  • Rådgivare i strategiska frågor rörande den offentliga affären, såsom identifiering av affärsmöjligheter och i dialoger med upphandlande myndigheter och enheter
  • Rådgivare i ärenden med konkurrensrättslig anknytning
  • Rådgivare i frågor med offentligrättslig anknytning
Se allt
Aktuellt
Verksamhetsområden

Verksamhetsområden

Utbildning

Utbildning

Uppsala universitet, Juristexamen (2016)

University College London (2016)

University of Reading (2015 – 2016)

Yrkeserfarenhet

Yrkeserfarenhet

Kilpatrick Townsend & Stockton Advokat KB (2023 -)

BOKWALL RISLUND Advokatbyrå, Advokat (2022 – 2023)

Kilpatrick Townsend & Stockton Advokat KB (2017 – 2022)

Förvaltningsrätten i Göteborg, Förvaltningsrättsnotarie (2017)

Advokatsamfundet

Advokatsamfundet

Advokat (2020)

Utmärkelser

Utmärkelser