Lovisa Perneryd
Advokat, Senior Associate

Hovslagargatan 5B, 111 48 Stockholm

   
Översikt

Lovisa Perneryd verkar främst inom tvistelösning samt entreprenad- och konsulträtt. Lovisa har bred erfarenhet av att bistå svenska och internationella klienter med rådgivning inom ramen för omfattande entreprenad- och infrastrukturprojekt. Hon arbetar både med löpande projektrådgivning och som ombud i skiljeförfaranden och domstolstvister.


Lovisa företräder såväl fastighetsägare, som bygg- och anläggningsföretag och konsulter i olika typer av entreprenad- och anläggningsprojekt. Hon har också erfarenhet att företräda företag i vid kommersiella tvister av annat slag, i såväl skiljeförfarande som allmän domstol.

Se allt
Erfarenhet

Erfarenhet

  • Företrätt svenska och internationella fastighetsbolag, bygg- och anläggningsföretag, offentliga aktörer och konsulter i tvister, både i skiljeförfaranden och i allmän domstol.
  • Tillhandahållit löpande projektrådgivning till entreprenörer, fastighetsägare och offentliga aktörer i ett antal större bygg- och infrastrukturprojekt.
  • Företrätt svenska och internationella företag i kommersiella tvister i skiljeförfaranden och i allmän domstol.
  • Upprättat och granskat entreprenadavtal för bygg- och anläggningsprojekt.
  • Upprättat och granskat konsultavtal samt tillhandahållit rådgivning avseende konsultavtal samt konsultansvar, inklusive rådgivning och biträde i tvister beträffande fastighetsmäklaransvar.
  • Biträtt fastighetsägare och offentliga aktörer avseende offentligt upphandlade entreprenadprojekt och i samband med upphandling.

 

 

Verksamhetsområden
Utbildning

Utbildning

Stockholms universitet, Juristexamen (2014)

Westminster Law School, Utbytesstudier (2011)

Yrkeserfarenhet

Yrkeserfarenhet

Kilpatrick Townsend & Stockton Advokat KB (2018 – )

Advokatfirman Fylgia, Biträdande jurist (2016 – 2018)

Södertörns tingsrätt, Tingsnotarie (2015 – 2016)

Nyman Rudenstam Advokatbyrå, Biträdande jurist (2014 – 2015)

Advokatsamfundet

Advokatsamfundet

Advokat (2018)