Martin Eriksson
Advokat, Senior Associate

Hovslagargatan 5B, 111 48 Stockholm

   
Översikt

Martin Eriksson verkar främst inom områdena entreprenad- och konsulträtt samt tvistlösning. Martin har bland annat erfarenhet av upprättande och granskning av kontraktshandlingar, löpande projektrådgivning samt biträdande i rättsprocesser.

Erfarenhet

Erfarenhet

  • Ombud i entreprenadtvister, bland annat ombud för beställare i en domstolsprocess mot entreprenör avseende entreprenad i kraftvärmeverk
  • Rådgivare åt såväl offentliga som privata beställare inför entreprenader (inbegripet upprättande och granskning av entreprenadkontrakt samt administrativa föreskrifter)
  • Rådgivare åt fastighetsbolag och bostadsutvecklare i pågående entreprenader
  • Rådgivare åt beställare av små och stora entreprenader vid framtagande av entreprenadrättsliga mallar
  • Rådgivare och ombud åt beställare i entreprenader där entreprenören försätts i konkurs eller genomgår en företagsrekonstruktion
  • Ombud åt fastighetsbolag i bygglovsärenden
Aktuellt
Verksamhetsområden
Utbildning

Utbildning

Uppsala universitet, Juristexamen (2019)

Yrkeserfarenhet

Yrkeserfarenhet

Kilpatrick Townsend & Stockton Advokat KB, Associate (2019 – )

Lvls Group AB, Sommarpraktikant (2018)

Advokatsamfundet

Advokatsamfundet

Advokat (2023)