Nyhet Kilpatrick har biträtt Hemmaplan vid förvärvet av Rosengård Centrum

28 juni 2024
   

Kilpatrick har biträtt Bonnierägda Fastighets AB Hemmaplan vid förvärvet av Rosengård Centrum från Trianon. Hemmaplan förvärvade 50 procent av Rosengård Centrum redan år 2021 och har sedan dess samägt det med Trianon. Nu har Hemmaplan förvärvat resterande 50 procent av Rosengård Centrum till ett underliggande fastighetsvärde om 700 miljoner kronor.

Rosengård Centrum, Malmö, har en uthyrningsbar yta om cirka 35 000 kvm med en mix av hyresgäster som innefattar både butiker, restauranger och aktörer med fokus på samhällsservice såsom vård och utbildning.

Kilpatricks team bestod av Fredrik Ahlqvist, Cecilia Lohmander, Anthony Bähr, Viktor Lundin, Marcus Carlsson och Alexandra Ebenfelt.