Cecilia Lohmander
Advokat, Partner

Hovslagargatan 5B, 111 48 Stockholm

   
Översikt

Cecilia Lohmanders verksamhet omfattar köp och försäljningar av företag, bolagsrätt, kapitalmarknadsrätt och kommersiella avtal. Hon har över tio års erfarenhet av både svenska och internationella transaktioner och arbetar med både privata och noterade bolag. Hon har också erfarenhet av regulatoriska frågor på värdepappersmarknaden.

Erfarenhet

Erfarenhet

  • Köp och försäljningar av företag och rörelser
  • Nyemissioner och prospekt i svenska och globala företag
  • Bolagsstyrning och bolagsstämmor
  • Insiderrapportering, marknadsmissbruk och flaggningsregler
  • Styrelse- och VD-ansvar
  • Aktieägaravtal, samarbetsavtal och leveransavtal
  • E-handel, allmänna villkor och dataskydd
Aktuellt
Verksamhetsområden
Utbildning

Utbildning

Stockholms universitet, Jur.kand. (1999)

Katholieke Universiteit, Leuven, Europarätt (1997)

Yrkeserfarenhet

Yrkeserfarenhet

Kilpatrick Townsend & Stockton Advokat AB (2002 – )

Svea hovrätt, Notarie (2001 – 2002)

Sollentuna tingsrätt, Tingsnotarie (1999 – 2001)

Advokatsamfundet

Advokatsamfundet

Advokat (2011)

Publikationer

Publikationer

Etik, regler och värdering på kapitalmarknaden, Norstedts Juridik (2008)

Stämpelskattelagen – En kommentar, Norstedts Juridik (2004)