Nyhet Kilpatrick har biträtt Resinova i samband med indirekt förvärv av fastighet i Helsingborg

11 oktober 2023
   

Kilpatrick har biträtt Resinova i samband med det indirekta förvärvet av fastigheten Helsingborg Guldgubben 1 från Unobo till ett överenskommet fastighetsvärde om 197 miljoner kronor. Fastigheten består av 95 lägenheter byggda under 2020.

Kilpatricks team bestod av Anthony Bähr, Anna Palmgren Hjärpe och Viktor Lundin.