Nyhet Kilpatrick Townsend rådgivare vid Carlyles utveckling av Nacka Strand

11 februari 2015
   

STOCKHOLM (11 februari 2015) – Kilpatrick Townsend biträder Carlyle i samband med dess omstrukturering och utveckling av fastighetsbeståndet i Nacka Strand. Kilpatrick Townsend har bl.a. biträtt vid struktureringen och bildandet av ett joint venture med Oscar Properties avseende Nacka Sicklaön 369:32 omfattande cirka 200 bostadsrätter, vilket skedde i november 2014, och nu senast vid bildandet av ett joint venture tillsammans med Skanska avseende Nacka Sicklaön 13:79 omfattande cirka 270 bostadsrätter. Tillträden sker när detaljplanen vunnit laga kraft. Kilpatrick Townsends team består av Fredrik Ahlqvist, David Björne, Fredrika Myhrman, Hanna Sundberg och Marcus Munk.