Marcus Munk
Advokat, Partner

Hovslagargatan 5B, 111 48 Stockholm

   
Översikt

Marcus Munk verkar främst inom entreprenad- och konsulträtt samt tvistlösning. Marcus arbetar även med fastighetsrätt och transaktioner. Marcus har en bred erfarenhet av att bistå fastighetsägare, byggföretag, konsulter och andra företag samt organisationer och myndigheter med löpande rådgivning i pågående fastighetsprojekt. Marcus är rekommenderad av rankinginstitutet The Legal 500 (EMEA 2024).

 


Marcus har även en bred erfarenhet avseende omfattande infrastrukturprojekt såsom tunnel-, järnvägs- och vägbyggnationer, däribland framtagande och granskning av avtal. Han representerar klienter inför allmän domstol och i skiljeförfaranden. Han håller även kurser inom entreprenad- och konsulträtt.

Se allt
Erfarenhet

Erfarenhet

  • Ombud vid större entreprenadtvister och tvister i övrigt
  • Granskning och upprättande av kontrakt samt andra avtalshandlingar
  • Rådgivning vid löpande entreprenadrättsliga frågeställningar under pågående projekt
  • Biträde vid fastighetstransaktioner
  • Rådgivning vid avtalsförhandlingar
Aktuellt
Verksamhetsområden
Utbildning

Utbildning

Stockholms universitet, Jur.kand. (2007)

Yrkeserfarenhet

Yrkeserfarenhet

Kilpatrick Townsend & Stockton Advokat KB (2008 – )

Advokatbyrån Hellgren Linander KB, Biträdande jurist (2007 – 2008)

Advokatbyrån Hellgren Linander KB, Uppsatspraktik (2007)

Advokatsamfundet

Advokatsamfundet

Advokat (2011)

Utmärkelser

Utmärkelser