Jens Fallgren
Advokat, Senior Associate

Hovslagargatan 5B, 111 48 Stockholm

   
Översikt

Jens Fallgren har stor erfarenhet av att driva tvister i allmän domstol och skiljeförfaranden. Jens har hanterat tvister inom en mängd olika rättsområden, men har en särskilt stor kompetens beträffande bygg- och entreprenadtvister. Jens har också stor erfarenhet av löpande juridisk rådgivning inom pågående entreprenader, projekt eller meningsskiljaktigheter.


Jens har ägnat hela sitt yrkesliv åt tvistemål. Med en gedigen bakgrund i domstolsvärlden har Jens en särskild erfarenhet av att driva tvister i allmän domstol och hantera de mångfacetterade frågor som alltid präglar större domstolsprocesser. Jens har ett särskilt intresse för entreprenadrätt.

Se allt
Erfarenhet

Erfarenhet

 • Ombud för beställaren i en mångårig tvist rörande utförande av VA-tjänster som tillhandahölls enligt ABFF 04
 • Ombud för ett internationellt fastighetsbolag i ett skiljeförfarande beträffande skadestånd och andra krav hänförliga till försenat tillträde till lokaler
 • Ombud för beställaren vid allmän domstol rörande skadestånd för påstådd otillåten upphandling enligt LOU
 • Ombud i ett skiljeförfarande för entreprenörens räkning i en avtalstvist mot ett större svenskt försäkringsbolag beträffande frågan om avtalad ensamrätt
 • Ombud vid allmän domstol för en upphandlande myndighet i tvist mot en tidigare entreprenör beträffande skadestånd enligt LOU
 • Ombud i entreprenadtvist vid allmän domstol beträffande ingått förlikningsavtal
 • Ombud i allmän domstol för en leverantör gentemot en större myndighet beträffande myndighetens felaktiga agerande vid upphandling
 • Ombud i allmän domstol för en större kommunal fastighetsägare gentemot en entreprenör inom ramen för en utförandeentreprenad enligt AB 04 avseende uppförande av en allmän byggnad
 • Ombud i allmän domstol för en entreprenör i dennes tvist mot underentreprenören, beträffande underentreprenörens omfattande fel vid ett renoverings- och ombyggnadsprojekt
 • Ombud i tvist vid allmän domstol för ett större kommunalt fastighetsbolag beträffande frågan om ersättning för en gemensamhetsanläggning
 • Ombud vid allmän domstol för en internationell fastighetsägare i tvist beträffande en leverantörs kontraktsbrott
 • Ombud i tvist vid allmän domstol för beställaren i dennes tvist med sin entreprenör i samband med uppförande av en skolbyggnad
Se allt
Aktuellt
Verksamhetsområden
Utbildning

Utbildning

Stockholms universitet, Jur.kand. (2010)

Yrkeserfarenhet

Yrkeserfarenhet

Kilpatrick Townsend & Stockton Advokat KB (2016 – )

Attunda tingsrätt, Beredningsjurist (2012 – 2016)

Attunda tingsrätt, Tingsnotarie (2010 – 2012)

Advokatfirman Törngren Magnell AB, Biträdande jurist (2009 – 2010)

Advokatsamfundet

Advokatsamfundet

Advokat (2020)