Kadri Timmusk
Advokat, Senior Associate

Hovslagargatan 5B, 111 48 Stockholm

   
Översikt

Kadri Timmusk har en flerårig erfarenhet av affärsjuridik med inriktning på fastighetsrelaterade frågor. Kadri har varit ombud i ett flertal entreprenad- och fastighetsrättsliga tvister och arbetar även med löpande juridisk rådgivning. Därutöver har Kadri erfarenhet av entreprenadförsäkringar.

Erfarenhet

Erfarenhet

  • Ombud vid ett flertal tvister vid allmän domstol avseende fastighetsrelaterade frågor och entreprenader
  • Löpande rådgivning till flera klienter vid olika typer av avtalsrättsliga och upphandlingsrättsliga frågor
  • Löpande rådgivning till flera klienter gällande fastighetsrättsliga och hyresrättsliga frågor
Aktuellt
Verksamhetsområden
Utbildning

Utbildning

Uppsala universitet, Juristexamen (2017)

University of Glasgow, Utbytesstudier (2014)

Yrkeserfarenhet

Yrkeserfarenhet

Kilpatrick Townsend & Stockton Advokat KB (2022 – )

Kriström Advokatbyrå KB, Advokat (2019 – 2022)

Gävle tingsrätt, Tingsnotarie (2017 – 2019)

Sveriges ambassad i Tallinn, Praktikant (2016)

Advokatsamfundet

Advokatsamfundet

Advokat (2021)