Matti Scheffer
Advokat, Partner

Hovslagargatan 5B, 111 48 Stockholm

   
Översikt

Matti Scheffer är specialiserad inom kommersiell hyresrätt och fastighetsrätt. Matti har även omfattande erfarenhet av processrätt och företräder regelbundet både svenska och internationella fastighetsfonder och ledande fastighetsbolag i tvistemål i hyresnämnder och i allmän domstol samt i skiljeförfaranden.

 

 

 


Matti är rådgivare i alla frågor som rör hyresrätt och fastighetsrätt, såsom förhandlingar om villkor för hyresavtal och relaterade avtal för både hyresvärdar och hyresgäster, uppsägningar och omförhandlingar av hyresavtal, fastighetsförvaltningsavtal, hyresförmedlingsavtal, sale och leaseback, arrendefrågor, värderingsfrågor m.m. samt tvister rörande sådana frågor.

Matti håller regelbundet kurser i hyresrätt för flera ledande kursarrangörer. Matti deltar även regelbundet i Advokatsamfundets remissarbete vid ny lagstiftning inom hyres- och arrenderätten.

Matti är rekommenderad av rankinginstitutet The Legal 500 (EMEA 2022 & 2023) och beskrivs som ‘…experienced and pleasant to deal with.’

Se allt
Erfarenhet

Erfarenhet

 • Rådgivare åt ett flertal svenska och internationella fastighetsbolag och fonder i löpande hyresrättsliga och fastighetsrättsliga ärenden, såsom nyteckning och omförhandling av hyresavtal m.m.
 • Rådgivare åt flera svenska fastighetsbolag vid förtida avhysning (innan rättegång) av lokalhyresgäster som slutat betala hyra pga. påstådda motfordringar m.m.
 • Ombud för internationellt fastighetsbolag i skiljeförfarande angående skadestånd m.m. pga. försenat tillträde till lokaler
 • Rådgivare åt ett ledande svenskt fastighetsbolag vid förhandlingen av ett 12-årigt hyresavtal avseende en 16 000 kvm stor lokal för en myndighet, inklusive ombyggnad av lokalerna
 • Rådgivare åt en fastighetsägare (stiftelse) vid uppsägning av hyresavtal pga. flera väsentliga avtalsbrott
 • Rådgivare åt internationellt fastighetsbolag vid förtida avhysning (innan rättegång) av lokalhyresgäst pga. väsentligt avtalsbrott
 • Rådgivare åt ett ledande svenskt fastighetsbolag vid förhandlingen av ett 25-årigt hyresavtal avseende en 14 000 kvm stor lokal
 • Rådgivare åt en ledande svensk skolkoncern vid nyteckning av flertal 25-åriga hyresavtal
 • Rådgivare åt hyresgäst vid uppsägning i förtid av 15-årigt hyresavtal pga. väsentligt avtalsbrott
 • Ombud för en tysk-engelsk fastighetsfond i en tvist rörande uppsägningen av ett större hyresavtal
 • Ombud för ett stort onlinespelbolag i en hyrestvist avseende vissa brister i en lokal i centrala Stockholm
 • Rådgivare åt Newsec Asset Management avseende hyresförmedlingsavtal för dess svenska verksamhet
 • Rådgivare åt en tysk-engelsk fastighetsfond i förhandlingarna av ett fastighetsförvaltningsavtal för dess fastigheter i Sverige
 • Ombud för ett fastighetsägande tyskt försäkringsbolag i en tvist rörande avtalsenligheten av vissa lokaler enligt ett hyresavtal
 • Rådgivare åt ett svenskt fastighetsbolag vid en sale och leasebackaffär av en industrifastighet i Göteborg
 • Rådgivare åt en större hotellkedja vid en sale och leasebackaffär av en hotellfastighet till en tysk fastighetsfond
 • Ombud för ett svenskt fastighetsbolag i en värderingstvist avseende en fastighet i Stockholm.
Se allt
Aktuellt
Verksamhetsområden
Utbildning

Utbildning

Stockholms universitet, Jur.kand. (1999)

University of Essex (1997 - 1998)

Yrkeserfarenhet

Yrkeserfarenhet

Kilpatrick Townsend & Stockton Advokat KB (2010 – )

Advokatfirman Cederquist KB, Advokat (2008 – 2011)

Advokatfirman Vinge, Advokat (2003 – 2008)

Svea hovrätt, Hovrättsfiskal (2002 – 2003)

Nacka tingsrätt, Tingsnotarie (2000 – 2002)

Lagerlöf & Leman Advokatbyrå AB, Trainee (1999 – 2000)

Publikationer

Publikationer

Konkursbos massaansvar för hyresfordran – när skall en lokal anses ställd till hyresvärdens förfogande? Juridisk Tidskrift nr 4 (2008/2009)