Sanja Lindberg
Associate

Hovslagargatan 5B, 111 48 Stockholm

   
Översikt

Sanja Lindberg är specialiserad inom kommersiell hyresrätt och fastighetsrätt. Sanja ägnar en stor del av sin verksamhet åt löpande juridisk rådgivning och avtalsskrivning. Sanja har dessutom omfattande erfarenhet av processrätt och företräder regelbundet både svenska och internationella fastighetsfonder och ledande fastighetsbolag i tvistemål i hyresnämnder och i allmän domstol.

 


Sanja är rådgivare i alla frågor som rör hyresrätt och fastighetsrätt, såsom förhandlingar om villkor för hyresavtal och relaterade avtal för både hyresvärdar och hyresgäster, uppsägningar och omförhandlingar av hyresavtal, medling vid hyresnämnden, arrendefrågor, värderingsfrågor m.m. samt tvister rörande sådana frågor.

Sanja håller regelbundet kurser i kommersiell hyresrätt för flera ledande kursarrangörer. Sanja deltar även i Advokatsamfundets remissarbete vid ny lagstiftning inom hyres- och arrenderätten.

Se allt
Erfarenhet

Erfarenhet

  • Rådgivare åt ett flertal svenska och internationella fastighetsbolag och fonder i löpande hyresrättsliga och fastighetsrättsliga ärenden, såsom nyteckning och omförhandling av hyresavtal m.m.
  • Rådgivare åt flera svenska fastighetsbolag vid förtida avhysning (innan rättegång) av lokalhyresgäster som slutat betala hyra pga. påstådda motfordringar m.m.
  • Rådgivare åt ett ledande svenskt fastighetsbolag vid förhandlingen av ett 12-årigt hyresavtal avseende en 16 000 kvm stor lokal för en myndighet, inklusive ombyggnad av lokalerna
  • Rådgivare åt en fastighetsägare (stiftelse) vid uppsägning av hyresavtal pga. flera väsentliga avtalsbrott
  • Rådgivare åt ett ledande svenskt fastighetsbolag vid förhandlingen av ett 25-årigt hyresavtal avseende en 14 000 kvm stor lokal
  • Rådgivare åt en ledande svensk skolkoncern vid nyteckning av flertal 25-åriga hyresavtal
  • Rådgivare åt hyresgäst vid uppsägning i förtid av 15-årigt hyresavtal pga. väsentligt avtalsbrott
Verksamhetsområden
Utbildning

Utbildning

Stockholms universitet, Juristexamen (2016)

Yrkeserfarenhet

Yrkeserfarenhet

Kilpatrick Townsend & Stockton Advokat KB (2021 – )

Stance juristbyrå, Associate (2016 – 2021)

Advokatfirman Lindahl, Juristassistent (2012 – 2016)